نمایشگاه نخبگان صنایع غذایی

اخبار on 27 Nov , 2011

fair90-1 fair90-28124شرکت فرایاز اندیشان در سال 1390 در نمایشگاه دستاوردهای نخبگان صنایع غذایی شرکت نموده و محصولات جدید خود را در معرض دید بازدید کنندگان قرار داد. نمایشگاه نخبگان صنایع غذایی جنب بیستمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران, اول تا سوم آذر ماه 1390 با همکاری انحمن علوم و صنایع غذایی ایران در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید. در این نمایشگاه شرکت فرایاز دستگاه سانتریفیوژ single stage خود را به نمایش گذاشت.fair90-3