Pusher Centrifuge

 از این دستگاه بطور گسترده در صنایع شیمیایی، معدنی ،صنایع غذایی و … برای جدا سازی مواد جامد (پودری یا رشته ای) از مایع و افزایش درجه خلوص آن استفاده می شود. دستگاه بطورمعمول دارای یک یا دو درام است که با سرعت زیاد دوران می کنند. استوانه داخلی علاوه بر آن حرکت رفت وبرگشتی نیز دارد. ماده پودری ( یا رشته ای )همراه با آب (یا هر ماIMG_7912یع دیگر) توسط یک لوله به یک توزیع کننده که انتهای درام داخلی قرار دارد تزریق می شود و بصورت یکنواخت روی سطح درام داخلی توزیع شده و بخاطر نیروی گریز از مرکز به آن می چسبد.قسمت اعظم مایع در همین قسمت فیلتر می شود. به جامد باقیمانده اصطلاحا کیک گفته می شود. در اثر حرکت رفت وبرگشتی درام داخلی یا دیسکی که درون درام داخلی قرار می گیرد، کیک به سمت جلو حرکت کرده ونهایتا” از سر جلوی درام خارجی به بیرون پرت می شود. در حین پیشروی، برای بالابردن درجه خلوص به کیک مایع مناسب پاشیده می شود.MC56-1

از آنجا که هنگام انتقال ماده از درام داخلی به درام خارجی کیک تشکیل شده بهم خورده و نتیجتا” باعث کاهش درجه خلوص در محصول خروجی می گردد همواره سعی می شود حتی الامکان از تعداد درام کمتری استفاده شود. البته این مسئله به نوع ماده جامد و مایع و زمان مورد نیاز جهت جدا سازی فازها، ظرفیت مورد نیاز و… بستگی دارد.

مایع جدا شدهIMG_7916 در نقاط مختلف در طول درام دارای درجه خلوص متفاوتی است. بطور معمول سمت جلوی درام خالص تر و سمت انتهایی آن از درجه خلوص پایین تری برخوردار است. پوسته قرار گرفته روی درامها به همین خاطر به چند قسمت تقسیم شده تا در صورت لزوم بصورت تفکیک شده از دستگاه گرفته شود.

از آنجا که تزریق ماده ورودی بطور معمول به سختی انجام می شود لذا در ورودی دستگاه ( انتهای لوله ورودی ) قطعه ای شبیه پروانه پمپ آب نصب شده که همراه با شکل خاصی که برای ورودی در نظر گرفته شده ایجاد مکشی در لوله ورودی می کند که باعث تسهیل در تزریق ماده ورودی می گردد. این قطعه توزیع کننده نام دارد.

حرکت رفت و برگشتی دستگاه با یک سیستم مکانیکی ویا هیدرولیکی تامین می شود.بطور معمول در ابعاد و ظImgsPC2رفیتهای پایین از سیستم مکانیکی، وبرای ظرفیتهای بالا از سیستم هیدرولیکی استفاده می شود.

- سیستم مکانیکی : درام داخلی ( ویا دیسک داخلی ) به شافت داخلی متصل است و این شافت توسط یک سیستم لنگ از یک گیربکس حلزونی ( ویا مشابه ) توان می گیرد. نیروی مورد نیاز جهت ایجاد این حرکت زیاد، ولی بخاطر پایین بودن کورس و تعداد رفت و برگشت، توان مورد نیاز چندان بالا نیست. به همین خاطر با طراحی مناسب میتوان نیروی وارد بر یاتاقانها و تکیه گاههای گیربکس را به نسبت پایین آورد و از بکار بردن گیربکس بسیار بزرگ که باعث افزایش وزن و ابعاد دستگاه می شود خودداری کرد.

از آنجا که بخاطر شکل خاصIMG_7932 شافت داخلی، حرکت رفت و برگشتی آن درون شافت خارجی مانند یک سیلندر و پیستون عمل می کند، لذا جهت روغنکاری یاتاقانها و خنک کردن مجموعه از آن جهت تزریق روغن استفاده و بنابر این عمل روغنکاری یاتاقانها بصورت خودکار انجام می شود.

- سیستم هیدرولیکی : برای انتقال قدرت یکسان، در توانهای بالا سیستم هیدرولیک ابعاد و هزینه کمتری داشته و در نتیجه از افزایش بیش از حد ابعاد و قیمت دستگاه جلوگیری می کند. به همین دلیل برای ظرفیتهای بالا از سیستم هیدرولیکی بجای سیستم مکانیکی استفاده می شود.

مجموعه هیدرولیک بطور عمده از یک سیلندر و پیستون تشکیل شده و پیستون مستقیما به شافت داخلی که خود از سر دیگر به درام یا دیسک داخلی درگیر است متصل است.حرکت رفت وبرگشتی بخاطر پر و خالی شدن روغن در هر یک از طرفین پیستون در داخل سیلندر تامین می گردد. سیستم بکار رفته در داخل پیستون باعث تغییر جهت روغن در انتهای هر کورس و عوض شدن جه ت کورس می گردد.روغن پر فشار از شافت داخلی به پیستون فرستاده و روغن کم فشار از جداره سیلندر جمع شده و به مخزن روغن فرستاده م ی شود.

مخزن روغن در داخل پایه اصلی دستگاه قرار داده شده و از آنجا که دمای روغن بخاطر کار صورت گرفته روی آن بالا می رود، از یک مبدل حرارتی که درون آن آب سرد جاری است، جهت خنک کردن روغن استفاده می شود.

دستگاه Pusher Centrifuge در ظرفیتهای مختلف و با توجه به نوع فازهای جامد و مایع، ظرفیت و شرایط دیگر بنا به سفارش ساخته شده است.

HCen61IMG_7913IMG_7928IMG_7929IMG_7926PCen_h7 PCen_h5ImgsPC1 MC01-1 MC03PCen_h1 PCen_h3