یخ خرد کن

IMG_8128

IMG_4159

 

 این دستگاه کوچک، قابل حمل ودر عین حال دارای ظرفیتی بسیار بالا است. یخ قالبی از بالا و از ورودی دستگاه وارد و بصورت پودر یخ از پایین و از خروجی دستگاه خارج می گردد. ظرفیت دستگاه یخ خرد کن  خد اقل 300 قالب در ساعت است که بسته به مهارت اپراتور تا 450 قالب در ساعت نیز قابل افزایش است. ورودی دستگاه جهت قالبهای یخ استاندارد موجود در ایران طراخی گردیده و بسته به سقارش مشتری قابل تغییر است.

این دستگاه بصورت کامل از فولاد زنگ نزن ساخته شده ، توان مصرفی آن 2Hp و تک فاز است.

کارخانه های تولیدی صنایع غذایی، کارگاههای عمل آوری ماهی و میگو وکارخانه های یخICCR09 سازی بصورت گسترده ICCR06از این دستگاه استفاده می کنند. تنها در بنادر جنوب بیش از 100 دستگاه مشغول بکار است.