نقاله تلسکوپی

223

 از این نقاله برای بارگیری ImgsTc20کامیونها ، تریلرها و… وهمچنین بارگیری انبارها بگونه ای که دسترسی به تمام نقاط انبار ودر هر ارتفاع امکان پذیر باشد مناسب است.

دستگاه نقاله تلسکوپی دارای یک و یا چند قسمت کشویی است که با بیرون کشیدن آنها طول نقاله از حالت کاملا” بسته تا حالت کاملا” باز تنظیم می گردد. همچنین شیب نقاله نیز قابل تنظیم است و بطور معمول از صفر تا حدود 25 درجه میتوان آن را تغییر داد. صفحه کنترل نقاله در جلو و در دسترس اپراتور قرار دارد و بوسیله آن سرعت تسمه ، طول و شیب نوار نقاله قنظیم می گردد.

نوار نقاله تلسکوپی  میتواند ثابت و یا پرتابل باشد. در صورت نیاز به قابلیت انتقال از 4 چرخ که در زیر آن نصب می گردد استفاده می شود.

نسبت طول باز نقاله به طول بسته آن، تعداد کشویی ها را تعیین می کند. هر چه این نسبت بزرگتر باشد، تعداد کشویی ها نیز بیش تر خواهد بود. بالطبع هر چه تعداد کشویی ها بیشتر باشد، ارتفاع حالت بسته نقاله نیز بیشتر خواهد بود.

207TCB_ht13 TCB_ht15TCB_ht12