سبزی خرد کن


3   5

 از دستگاه سبزی خرد کن جهت خرد کردن سبزیهای فریز شده استفاده می گردد. جنس دستگاه از استیل زنگ نزن و ساختار اصلی آن متشکل از یک استوانه دوار که بر روی آن تعدادی تیغه نصب شده و یک شانه ای می باشد. سبزیها با عبور از بین استوانه و شانه ای خورد می شوند. ورودی دستگاه  سبزی خرد کن  از بالا و خروجی آن ازپایین است. ظرفیت دستگاه و سایز سبزیها بسته به نظر مشتری قابل تغییر است

 914617