سورتر میگو با ظرفیت 1000 کیلوگرم بر ساعت

Ax091

 

مدل FSGL486 :این مدل سورتر میگو در سال 1386 طراحی شده و بصورت دو طبقه است. ظرفیت آن1000Kg/hr وتعداد سایز خروجی آن 10 است. یک گریدر تقسیم در بالا و دو گریدر سایز در پایین ودر کنار هم قرار داده شده. این خط بخصوص برای سالنهایی که فضای آن کم و ظرفیت وتعداد سایز خروجی به نسبت بالا است مناسب است.

در مقایسه با مدلهای دیگر سورتر میگو، با ظرفیت و تعداد سایز خروجی یکسان ، قیمت تمام شده این خط پایین تر است. سایر مشخصات آن با FSGL385 ( ظرفیت 750 کیلوگرم بر ساعت ) یکسان است.