خط درجه بندی میگو ( سورتر میگو )

3  Ax091


خط درجه بندی میگو ( سورتر میگو ) برای شستشو و درجه بندی میگو مورد استفاده قرار میگیرد وشامل مجموعه های ذیل است:

1- تانک شستشو وبالابر

2- نوارنقاله بازرسی

3- تانک ثانویه وبالابر

4- گریدرAx086

در صورتی که تعداد سایزها بیش از 5 باشد، از 2 یا چند گریدر همراه با تانک و بالابر استفاده می شودکه بصورت ردیفی پشت سر یکدیگر قرار می گیرند.

میگو پس از صید در سبدهایی که کاملا” از یخ پودری پوشیده شده به سالنهای عمل آوری منتقل می شود و پس از جدا کردن یخ به داخل تانک شستشو ریخته می شود. توسط پمپی که آب داخل تانک را سیرکوله می کند ونیز حرکت تسمه بالابر میگوها شسته می شود. بالابر بتدریج میگوها رااز تانک خارج وروی نوارنقاله بازرسی می ریزد. کارگرانی که دو طرف نقاله بازرسی هستند اضا فات و میگوهای معیوب راجدا می کنند. میگو پس از آن به شوت پایین بالابر ثانویه که درون تانک ثانویه قرار دارد ریخته می شود. بین این شوت و بدنه تانک ثانویه از یخ پر شده و باعث کاهش دمای میگو و آماده شدن جهت سورت می شود. بالابر ثانویه میگوها را از تانک ثانویه به بالای گریدر منتقل وروی رولرهای گرید ر می ریزد. هر گریدربسته به ظرفیت آن شامل یک، دو و یا چند ردیف رولر است. هر ردیف شامل یک جفت رولر در بالا و یک جفت رولر در پایین است. جفت رولرهای پایین وظیفه سورت را به عهده دارند و جفت رولرهای بالا از پرت شدن میگو حین سورت جلوگیری می کنند.هر یک از جفت رولرها در خلاف جهت هم می چرخند. رولرها دارای شیبی بین 10 تا 15 درجه هستند. فاصله بین رولرهای پایین قابل تنظیم و از ابتدا تا انتها افزایش می یابند.

میگو پس از قرار گرفتن روی رولرها به سمت پایین حرکت کرده و در جایی که ضخامت آن با فاصله بین دو رولر پایین برابر شود به پایین می افتد.

زیر رولرها صفحات تنظیم و دریچه های خروجی قرار دارند. با تنظیم فاصله بین رولرها و صفحات تنظیم سایزهای مورد نظر بدست می آید. میگو پس از خروج از دریچه ها در سبدهایی که درون آنها یخ پودری ریخته شده قرار می گیرد و به این طریق سورت میگو انجام می شود.

P9092838 سورتر میگو با ظرفیت 500 کیلوگرم بر ساعت

Sorter1سورتر میگو با ظرفیت 750 کیلوگرم بر ساعت

  Ax091سورتر میگو با ظرفیت 1000 کیلوگرم بر ساعت

1115 سورتر میگو با ظرفیت 1250 کیلوگرم

 

 

Ax085

 

Sorter2

Srtr8904

3Ax091