تجهیزات جانبی سالن تولید

 

تانک جدایش پیوسته آب و روغن

ابعاد :160*80*120 Cm

جنس : فولاد زنگ نزن

wpfk7as

گاری مخصوص تونل انجماد

ابعاد : 120*82*180 Cm

جنس : فولاد زنگ نزن

wpm8wanc

وان شستشو

ابعاد : 155*95*120 Cm

جنس : فولاد زنگ نزن

wp44lk2p

ترولی با صفحه مشبک

ابعاد : 80*90*75 Cm

جنس : فولاد زنگ نزن

wpxyedh

میز کار لبه دار

ابعاد : 190*90*90 Cm

جنس : فولاد زنگ نزن

Access2

گاری حمل مخازن نگهداری فراورده های دریایی

ابعاد : 80*80*20 Cm

جنس : فولاد زنگ نزن

wpxo3gsx

میز کار یکطرفه

ابعاد : 250*100*90 Cm

جنس : فولاد زنگ نزن

Access3

میز کار ساده

ابعاد : 190*90*90 Cm

جنس : فولاد زنگ نزن

Access1